Arayın 0346 228 19 19

Bazı aileler için engeli olan bir çocuğa sahip olmak kabullenilmesi zor bir durumdur. Böyle bir durumda ailelerin yaşamlarında bir takım olumsuzluklar ortaya çıkmaktadır. Hem çocuk hem aile bireyleri yaşadıkları bu sorunun çözümü için ne yapacağını bilememektedir. Çocuk ya bir kenara itilmekte ve toplumdan kaçırılmakta veya aile kendi bildiği metotlarla eğitim vermeye çalışmaktadır. Tabii ki bu eğitim çoğu zaman yetersiz kalmaktadır. Kurumumuzda Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu tarafından hazırlanmış Destek Eğitim Programları uygulamaktayız. Kurumumuzda yaş sınırı olmamakla

birlikte tercihen 0-18 yaş arası çocuklara hizmet vermekteyiz. KURUMUMUZA BAŞVURU Merkezimize Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Araştırma Merkezi (RAM) tarafından verilecek özel eğitim değerlendirme kurul raporu ile başvuran bireyin kaydı yapılır ve rapor süresince hizmetlerimizden ücretsiz olarak faydalandırılır. Bireyin gereksinimleri dikkate alınarak hazırlanan özel eğitim değerlendirme kurul raporunda hazırlanan eğitim planı genellikle 1 dönem yani 1 yıllıktır. Eğer bu eğitim programı doğru bir şekilde uygulanmazsa 1 yıl sonunda rapor yenileme için gidildiğinde

Rehberlik ve Araştırma Merkezi inceleme sonucunda yeterli eğitim almadığına kanaat getirirse rapor yenilemez. Bu konuda çocuğumuzun eğitim süresini en uzun tutmak
en çok faydayı almak için kurum seçimimizi iyi yapmalı çocuğumuz için yapacağınız tercihte çok dikkatli olmalıyız.
Unutulmamalı ki; Hepimizin en büyük serveti olan evlatlarımız için en iyisini en güzelini istemek bulmak hepimizin en kutsal görevidir."EĞİTİMDE FEDA EDİLECEK TEK BİR FERT YOKTUR"

                                                          M. KEMAL ATATÜRK